Dép đế đúc mặt pháp


PA_D_01

Dép đế đúc, mặt pháp. Đế bền đẹp, chống trơn trượt.

Đế 4 lớp. Si mờ, si bóng, si vải và da lộn.


Còn hàng

Dép đế đúc, mặt pháp. Đế bền đẹp, chống trơn trượt.

Đế 4 lớp. Si mờ, si bóng, si vải và da lộn.

Size từ 35 đến 39