Dép học sinh

Dép đế đúc, mt pháp. Đế bn đp, chng trơn trượt.

Đế 4 lớp. Si mờ, si bóng, si vải và da lộn.

Thích hp đi du lch, do chơi. Đc bit dành cho các bn hc sinh, sinh viên.

 

D_001

Còn hàng

Dép đế đúc, mt pháp. Đế bn đp, chng trơn trượt.

Đế 4 lớp. Si mờ, si bóng, si vải và da lộn.

Thích hp đi du lch, do chơi. Đc bit dành cho các bn hc sinh, sinh viên.