Dép học sinh


D_001

Dép đế đúc, mt pháp. Đế bn đp, chng trơn trượt.

Đế 4 lớp. Si mờ, si bóng, si vải và da lộn.

Thích hp đi du lch, do chơi. Đc bit dành cho các bn hc sinh, sinh viên.

 Còn hàng

Dép đế đúc, mt pháp. Đế bn đp, chng trơn trượt.

Đế 4 lớp. Si mờ, si bóng, si vải và da lộn.

Thích hp đi du lch, do chơi. Đc bit dành cho các bn hc sinh, sinh viên.